POVRCHOVÉ VRSTVY
POVRCHOVÉ VRSTVY

V tabulkách lze najít základní charakteristiky povrchových úprav, které je MEGADYNE schopen navařovat nebo extrudovat přímo ve výrobě na jakékoliv typy ozubených řemenů.

Pro konkrétní použití nebo další informace neváhejte kontaktovat našeho obchodně-technického zástupce ve vašem řegionu!