ŘEMENY A ŘEMENICE
ŘEMENY A ŘEMENICE

Společnost MegaDyne vyrábí již řadu let profil řemene RPP, který je vylepšenou náhradou profilu HTD. Profil HTD je také ve výrobním programu, ale pouze pro řadu Megalinear. Časté dotazy se pak týkají toho, jak je to vlastně s použitím řemenic pro tento profil. Jak je možné vidět z obrázku 1, profil řemene RPP je plně kompaktibilní s řemenici HTD. Nezáleží zde ani na tom, který z řady RPP je v řemenici použit (Silver, Gold...).

 

 

Obrázek 2 znázorňuje záměny existujících pohonů u řemenů RPP a jejich "silových" variant. Opět jsou pro srovnání použity nejvýznamnější výrobci řemenů. Jak je patrné z této tabulky, řemeny RPP jsou schopny pokrýt kompletní potřebu zákazníka a to i v tom případě, pokud již používá jiný převod od konkurence. Pro případnou radu nebo propočet vhodnosti této záměny (zejména u řemenů GOLD), kontaktujte naše technické oddělení.

 

Na obrázku 3 se pak setkáváme s vhodností/nevhodností záměny řemenů a řemenic různých výrobců. Je to zejména případ, kdy již je instalován nějaký převod a my potřebueme vyměnit (zejména při údržbě) pouze řemen nebo řemenici. Zde totiž není tak jednoduchá volba, jako při záměně kompletního převodu (řemen + řemenice), kde jsme schopni nahradit jakýkoliv převod adekvátní náhradou MegaDyne. Jak vyplývá z této tabulky, nejsou všechny řemeny schopny pracovat v jakékoliv řemenici - pro případnou záměnu doporučuji pečlivě zkontrolovat kompaktibilitu!